Διαγραμμίσεις

Διαγραμμίσεις όλων των τύπων (αυτοκινητόδρομοι,εθνικοί οδοί,επαρχιακά δίκτυα,λιμάνια,πάρκινγκ κ.λ.π.) με σύγχρονο εξοπλισμό και χρήση υλικών ελεγχμένα και πιστοποιημένα από το BAST Γερμανίας και το Ελληνικό ΚΕΔΕ.

Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας

Τοποθέτηση όλων των τύπων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότύπο ΕΝ1317, όλων των αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών εργοστασίων.

Πινακίδες Σήμανσης Οδών

Κατασκευή και τοποθέτηση όλων των τύπων πινακίδων με πιστοποιημένα υλικά (μεμβράνες,αλουμίνια), αναγνωρισμένων οίκων. Γέφυρες σήμανσης, ικριώματα, εργοταξιακές πινακίδες.

Εργοταξιακή σήμανση – Υλικά

Εργοταξιακή σήμανση και ασφάλιση έργων, παρακάμψεις,ρύθμιση κυκλοφορίας και προμήθεια και τοποθέτηση όλων των προϊόντων σήμανσης και αφάλισης.

10o χλμ.. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ 30003 - τηλ. 2641 0 51560 - fax. 2641 0 51926 - email: info@simansikiritsis.gr