Στηθαία Ασφαλείας στην Ολύμπια Οδό

Ολύμπια Οδός

Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ΕΝ1317 στον νέο Αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού