Στηθαία Ασφαλείας στην Ιόνια Οδό, Νότιο τμήμα

Στηθαία Ασφαλείας στην Ιόνια Οδό, Νότιο τμήμα

Τοποθέτηση μεταλλικών ασφαλείας στο νότιο τμήμα της Ιόνιας Οδού από Κεφαλόβρυσο έως Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. Τοποθετήθηκαν στηθαία στην κεντρική αρτηρία, τους παραδρόμους και στις άνω και κάτω διαβάσεις συνολικού μήκους περίπου 120.000μ. Χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι N2AW2, N2AW3, N2AW4, H2AW3, H2AW4, H4BW4, H1AW2, H2 W3 αμφίπλευro.