Στηθαία Ασφαλείας στην Ιόνια Οδό, Βόρειο τμήμα

Στηθαία Ασφαλείας στην Ιόνια Οδό, Βόρειο τμήμα

Τοποθέτηση μεταλλικών ασφαλείας στο βόρειο τμήμα της Ιόνιας Οδού από κόμβο Τερόβου έως σύνδεση με Εγνατία Οδό. Τοποθετήθηκαν στηθαία στην κεντρική αρτηρία, τους παραδρόμους και στις άνω και κάτω διαβάσεις συνολικού μήκους περίπου 70.000μ. Χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι N2AW2, N2AW3, N2AW4, H2AW3, H2AW4, H4BW4, H2 W3 αμφίπλευro.