Σήμανση Οδικής Παράκαμψης

Σήμανση Οδικής Παράκαμψης

Παράκαμψη Καμπής στην Άρτα, στα πλαίσια κατασκευής της Ιόνιας Οδού