Πασσαλόμπηξη 10mw φωτοβολταϊκού πάρκου

Πασσαλόμπηξη 10mw φωτοβολταϊκού πάρκου, στους Σοφάδες Καρδίτσας


Πασσαλόμπηξη 10mw φωτοβολταϊκού πάρκου, στους Σοφάδες Καρδίτσας. Τοποθετήθηκαν 12.000 τμχ. πάσσαλοι.