Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw, στην Τανάγρα