Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης