Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη 2ου φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw, στην Τανάγρα