Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 1mw

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 1mw, στο Πρόχωμα, ευρύτερη περιοχή Νέας Χαλκηδόνας, Θεσσαλονίκη