Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 1mw

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 1mw, στον Βαθύλακκο, ευρύτερη περιοχή Νέας Χαλκηδόνας, Θεσσαλονίκη