Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 1mw

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 1mw, στην Άσσηρο, ευρύτερη περιοχή Λαγκαδά