Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου Λαρισα

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη 1ου φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw, στην Λαρισα