Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου Λαρισα 5

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη 5ου φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw, στην Λαρισα