Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου Λαρισα 4

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη 4ου φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw, στην Λαρισα