Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου Λαρισα 3

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη 3ου φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw, στην Λαρισα