Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου Λαρισα 2

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη 2ου φωτοβολταϊκού πάρκου 500kw, στην Λαρισα