Εργοταξιακή διαγράμμιση

Εργοταξιακή διαγράμμιση

Εργοταξιακή Διαγράμμιση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΕΟ Πατρών - Κορίνθου, τμήμα Ρίο - Ψαθόπυργος, στα πλαίσια κατασκευής της Ολύμπιας Οδού.