Πασσαλομπήξεις Φωτοβολταϊκών

Κατόπιν συμφωνίας με εταιρία που δραστηριοποιείται στν χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η εταιρία μας ανέλαβε την πασσαλόμπηξη σε επτά φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 3.500Mw στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.nΘα τοποθετηθούν συνολικά 3.200 πάσσαλοι περίπου.nΟι εργασίες θα εκτελεστούν από την 1η Ιουλίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου.