Διαγράμμιση Αυτοκινητοδρόμου

Η εταιρία μας ανέλαβε την διαγράμμιση του Αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης - Μουδανιών.
Συνολικά θα κατασκευαστούν 65.000m2 διαγράμμισης.
Το έργο ανατέθηκε υπεργολαβικά από μεγάλη τεχνική εταιρία της Θεσσαλονίκης.
Οι εργασίες ξεκίνησαν την 25η Ιουνίου 2019 και θα ολοκληρωθούν έως την 10η Ιουλίου 2019.