Υπηρεσίες

Αναλυτικά οι κατηγορίες εργασιών και υπηρεσιών που προσφέρουμε.


Διαγραμμίσεις Οδών

Οριζόντια ΣήμασνηΔιαγραμμίσεις υψηλής ποιότητας και απόδοσης όλων των τύπων. Τέσσερα διαγραμμιστικά μηχανήματα για διαφορετικές απαιτήσεις. Εφαρμογή προκατασκευασμένων ταινιών διαγράμμισης με χρήση μηχανήματος, κόλλας ή φλόγιστρου. Χρήση υλικών και χρωμάτων ελεγχμένα και πιστοποιημένα από αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως το Ελληνικό ΚΕΔΕ και το BAST Γερμανίας
Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας

Ασφάλιση Οδών

Προμήθεια και τοποθέτηση - Εγκατάσταση όλων των τύπων στηθαίων του προτύπου ΕΝ1317. Πέντε μηχανήματα πασσαλόμπηξης για κάθε απαίτηση και είδος εργασίας. Πιστοποίηση εγκατάστασης από αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά εργοστάσια στηθαίων. Ανάλογα με το εργοστάσιο κατασκευής, ο κάθε τύπος στηθαίου ενδέχεται να έχει σημαντικές διαφορές. Στην διάθεση του πελάτη και σύμφωνα με τον απαιτούμενο κάθε φορά τύπο στηθαίου, υπάρχουν όλα τα τεχνικά σχέδια, εγχειρίδια και πιστοποιητικά.Πινακίδες Οδών

Κατακόρυφη ΣήμανσηΚατασκευή στις εγκαταστάσεις μας και τοποθέτηση όλων των τύπων πινακίδων οδών. Χρήση πιστοποιημένων υλικών (αλουμίνιο, μεμβράνες). Κατασκευή και τοποθέτηση ιστών στήριξης, ικριωμάτων, βάσεων και προμήθεια και τοποθέτηση γεφυρών σήμανσης.
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Προϊόντα Εργοταξιακής και Μόνιμης ΣήμανσηςΕγκατάσταση, συντήρηση, εποπτεία και περισυλογή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού διαχείρησης κυκλοφορίας σε εργοτάξια, ζώνες εκτέλεσης έργων, παρακάμψεις, σταθερή ή κυλιόμενη σήμανση. Ο εξοπλισμός διατίθεται και για μίσθωση. Πολλά από τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μόνιμη και για προσωρινή - εργοταξιακή σήμανση.Πασσαλόμπηξη - Ανωδομή20 %

Χάραξη - Ράμματα


40 %

Διανομή Υλικών


60 %

Πασσαλόμπηξη


80 %

Εγκατάσταση Βάσεων


100 %

Τοποθέτηση ΤεγίδωνΦωτοβολταϊκά Πάρκα

Πασσαλόμπηξη και Εγκατάσταση


Πασσαλόμηξη ορθοστατών οποιουδήποτε ύψους και διατομής με μεγάλη ημερήσια απόδοση με χρήση εως και τριών ερπυστριοφόρων μηχανημάτων. Τοποθέτηση βάσεων ανωδομής και τεγίδων σε μονοπάσσαλα ή διπάσσαλα συστήματα. Χρήση ανυψωτικών για μεταφορά και διανομή των υλικών στον χώρο. Λεπτομερή τοποθέτηση με ακρίβεια.