Πινακίδες Πληροφοριακές ( Π )

Πινακίδες Πληροφοριακές ( Π )


Διαστάσεις

Οι διαστάσεις των πληροφοριακών με προορισμούς διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος των αναγραφών, το ύψος των γραμμάτων και τον τύπο της οδού που θα τοποθετηθούν.
Οι διαστάσεις των πληροφοριακών με σύμβολα, είναι τυποποιημένες ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας και είναι οι εξής¨(cm)
- 40 x 40
- 60 x 60
- 90 x 90
- 40 x 60
- 60 x 90
- 90 x 120
- 30 x 120

Αντανακλαστικότητα

Τύπου Ι - Χαμηλής
Τύπου ΙΙ - Υψηλής
Τύπου ΙΙΙ - Υπέρυψηλής

Πάχος Αλουμνίου

2,00 Χιλιοστά
2,50 Χιλιοστά
3,00 Χιλιοστά

Προφίλ Αλουμνίου

Πλάτος (cm) 10 | 15 | 20 | 25 | 30

Ιστός

Στύλος 1,5'' | Φ48 | 2,50Μ. - 3,30Μ. |
Στύλος 2,0'' | Φ60 | 2,50Μ. - 3,30Μ. |
Στύλος 2,5'' | Φ76 | 2,50Μ. - 3,30Μ. |
Στύλος 3,0'' | Φ80 | 2,50Μ. - 3,30Μ. |

Πινακίδες


ΙκρίωμαΓέφυρα