Πινακίδες Εργοταξιακές (ΕΡ )

Πινακίδες Εργοταξιακές (ΕΡ )


Διαστάσεις
Αντανακλαστικότητα


Τύπου Ι - Χαμηλής

Τύπου ΙΙ - Υψηλής

Τύπου ΙΙΙ - ΥπέρυψηλήςΠάχος Αλουμνίου


2,00 Χιλιοστά

2,50 Χιλιοστά

3,00 ΧιλιοστάΣτήριξη


Στύλος 1,5'' | Φ48 | 2,50Μ. - 3,30Μ. |
Στύλος 2,0'' | Φ60 | 2,50Μ. - 3,30Μ. |
Στύλος 2,5'' | Φ76 | 2,50Μ. - 3,30Μ. |
Στύλος 3,0'' | Φ80 | 2,50Μ. - 3,30Μ. |


Πινακίδες