Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της Ιονίας Οδού από Κεφαλόβρυσο προς Μεσολόγγι. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ΕΝ-1317, διαγράμμιση, ανακλαστήρες κ.λ.π.
Τοποθέτηση των Μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ΕΝ1317 τύπου H1W3 στις άνω διαβάσεις της Ιονίας Οδού, στο τμήμα από Κουβαρά έως Μενίδι
Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ΕΝ-1317  σε νέο τμήμα της Ολυμπίας Οδού στο ύψος των διοδίων, στο Ζευγολατιό.
Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1, ΜΣΟ-2, ΜΣΟ-1/1,33 και ΑΣΟ-2 στην Νέα Εθνική Οδό Λάρισας - Καρδίτσας
Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση Της Ιονίας Οδού στο τμήμα Παράκαμψης Αγρινίου. Διαγράμμιση Αυτοκινητοδρόμου, κόμβων και κλάδων. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, και τοποθέτηση γεφυρών σήμανσης και πινακίδων επί αυτών. Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1, ΜΣΟ-2, ΜΣΟ-1/1,33, ΣΤΕ-1 και ΣΤΕ-8. ΔιαγραμμίσειςΠινακίδεςΣτηθαία
Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ΕΝ-1317 τύπου H2W4 τεχνικών επί της νέας γέφυρας του Στριμώνα.
Διαγραμμίσεις κόμβων και κατά μήκους, τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ΕΝ-1317 τύπου N2W2, N2W4, H2W3 και τεχνικών.