Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση Της Ιονίας Οδού στο τμήμα Παράκαμψης Αγρινίου. Διαγράμμιση Αυτοκινητοδρόμου, κόμβων και κλάδων. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, και τοποθέτηση γεφυρών σήμανσης και πινακίδων επί αυτών. Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1, ΜΣΟ-2, ΜΣΟ-1/1,33, ΣΤΕ-1 και ΣΤΕ-8. ΔιαγραμμίσειςΠινακίδεςΣτηθαία
Αποξήλωση παλαιών και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1, ΜΣΟ-2, ΜΣΟ-1/1,33, ΣΤΕ-1 και ΣΤΕ-4. Διαγράμμιση σε όλο το μήκος του τμήματος, και κατασκευή και τοποθέτηση όλων των πινακίδων.