Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της Ιονίας Οδού από Κεφαλόβρυσο προς Μεσολόγγι. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ΕΝ-1317, διαγράμμιση, ανακλαστήρες κ.λ.π.
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ΕΝ-1317, διαγραμμίσεις λευκές και κίτρινες, κατασκευή και τοποθέτηση εργοταξιακών Πινακίδων στην Περιμετρική Ναυπάκτου.
Διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ΕΝ-1317 τύπου N2W2, κατασκευή και τοποθέτηση εργοταξιακών πινακίδων, σε παράκαμψη στην Καμπή Άρτας, στα πλαίσια κατασκευής της Ιονίας Οδού.
Κατάργηση (σβύσιμο) της προηγούμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης, και δημιουργία νέας, στον κόμβο Ακράτας της Ε.Ο. Πατρών-Κορινθου (Ολύμπια Οδός) ΦωτογραφίεςVideo Το παραπάνω βίντεο αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση της Ολύμπιας Οδού, στο ύψος μετά τα διόδια Πατρών, προς Αθήνα.