20150723_140317
Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της Ιονίας Οδού από Κεφαλόβρυσο προς Μεσολόγγι. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ΕΝ-1317, διαγράμμιση, ανακλαστήρες κ.λ.π.
Περιμετρική Ναυπάκτου (17)
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ΕΝ-1317, διαγραμμίσεις λευκές και κίτρινες, κατασκευή και τοποθέτηση εργοταξιακών Πινακίδων στην Περιμετρική Ναυπάκτου.
Παρακαμψη Καμπης (9)
Διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ΕΝ-1317 τύπου N2W2, κατασκευή και τοποθέτηση εργοταξιακών πινακίδων, σε παράκαμψη στην Καμπή Άρτας, στα πλαίσια κατασκευής της Ιονίας Οδού.
Κόμβος Ακράτας (3)
Κατάργηση (σβύσιμο) της προηγούμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης, και δημιουργία νέας, στον κόμβο Ακράτας της Ε.Ο. Πατρών-Κορινθου (Ολύμπια Οδός) ΦωτογραφίεςVideo Το παραπάνω βίντεο αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση της Ολύμπιας Οδού, στο ύψος μετά τα διόδια Πατρών, προς Αθήνα.