Παρακαμψη Καμπης (9)

The Details

Διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ΕΝ-1317 τύπου N2W2, κατασκευή και τοποθέτηση εργοταξιακών πινακίδων, σε παράκαμψη στην Καμπή Άρτας, στα πλαίσια κατασκευής της Ιονίας Οδού.

About The Project

Similar Projects

20150723_140317

Ιονια Οδος, Αιτωλικο – Μεσολογγι

View Project
Περιμετρική Ναυπάκτου (17)

Περιμετρική Ναυπάκτου

View Project
Παρακαμψη Καμπης (9)

Παρακαμψη, Καμπή Αρτας

View Project