Διαγραμμίσεις όλων των τύπων, με χρήση υλικών υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελεγχμένα και πιστοποιημένα από το Ελληνικό Κ.Ε.Δ.Ε. και το BAST Γερμανίας. Διαγράμμιση Αυτοκινητοδρόμω, Εθνικών και υπεραστικών δικτύων, πάρκινγκ, λιμάνια κ.λ.π.

Διαγραμμίσεις με ψυχροπλαστικά υλικά δύο συστατικών για μεγάλη διάρκεια ζωής, ειδικά για διαγραμμίσεις εντός αστικών δικτύων, π.χ. Διαβάσεις Πεζών, ή χρήση προκατασκευασμένων ταινιών διαγράμμισης από θερμοπλαστικό υλικό, σε όλες τις διαστάσεις.

 

 

Τοποθέτηση Μεταλλικών Στηθαίων ασφαλείας όλων των τύπων του νέου ΕυρωπαΙκού προτύπου ΕΝ-1317, όπως π.χ.  N2W2, N2W4, N2W5, H1W2, H1W3, H2W2,H2W4 που είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι αλλά και πολλών άλλων, είτε έμπηξης στο έδαφος είτε τεχνικών-γεφυρών, αμφίπλευρα κ.λ.π.

Τοποθετούμε τα στηθαία όλων των αναγνωρισμένων Ευρωπαίων κατασκευαστών, όπως Marcegalia, Safe Road, Fracasso και Industrial Duero.

Η εταιρία μας μπορεί επίσης να αναλάβει την προμήθεια-εισαγωγή υλικών των παραπάνω εργοστασίων.

 

 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων όλων των τύπων ( κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές, εργοταξιακές, έργου κ.λ.π.). Η κατασκευή γίνεται στην σύγχρονη ιδιόκτητη μονάδα μας, με χρήση πιστοποιημένων πρώτων υλών από αναγνωρισμένους οίκους, όπως ΕΛΒΑΛ, 3Μ, AVERY κ.λ.π.

Αναλαμβάνουμε επίσης την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των προϊόντων σήμανσης, όπως οριοδείκτες, κολονάκια, μάτια γάτας κ.λ.π.

 

Κατασκευή παρακάμψεων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εργοταξιακή σήμανση έργων και εργοταξίων. Κίτρινες προσωρινές διαγραμμίσεις, κατασκευή και τοποθέτηση ειδικών εργοταξιακών πινακίδων, προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών μπαριέρων τύπου NEW-Jersey, χρήση κινητών μονάδων σήμανσης, και ό,τι άλλο απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εργοταξιακή σήμανση.

Ο εξοπλισμός εργοταξιακής σήμανσης όπως κινητή μονάδα, κώνοι, πινακίδες με ειδικά stands κ.λ.π., διατίθονται και προς μίσθωση-ενοικίαση.